ČéeSKá koloběžka

Projekt Českého svazu koloběhu zaměřený na rozvoj pohybových aktivit dětí v Česku a propagaci koloběhu. Určeno pro žáky prvního stupně základních škol.

Prezentace (pptx) k pilotnímu projektu realizovanému během června 2019.

Do pilotního projektu se během června 2019 zapojily ZŠ Tehov, ZŠ Mirošovice a 4 třídy ZŠ u Říčanského lesa tj. téměř 250 dětí ze 14 tříd prvního stupně ZŠ. Pilotní projet byl realizován zcela na dobrovolnické bázi bez jakýchkoli nákladů pro děti či školy.

Poznatky pilotního projektu:
– mezi dětmi je velké množství rozmanitých koloběžek;
– většina dětí neovládá základy správné jízdy na koloběžce;
– odezva dětí a učitelů na první lekci byla téměř absolutně pozitivní;
– děti i učitelé projevovali zájem o další lekce.

Závěry a další cíle:
– pokusit se zajistit financování projektu z veřejných zdrojů;
– pokračovat v projektu bez financování z veřejných zdrojů, tj. na náklad dětí či škol;
– realizovat projekt s náklady do 50 Kč/dítě a dvouhodinovou lekci;
– získat pro projekt další realizátory a projekt rozšířit v rámci ČR.

2019 koloběžky čekají na děti v Tehově

Školy, kde již projekt proběhl:

2019: ZŠ Mirošovice, ZŠ Tehov, ZŠ u Lesa (Říčany u Prahy)

2020: ZŠ Sofie (Říčany u Prahy)